معنی و ترجمه کلمه dysfunction به فارسی dysfunction یعنی چه

dysfunction


عمل يا کار معلول وغير عادى ،عدم کار،معلولى
روانشناسى : بدکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها