معنی و ترجمه کلمه dysphonia به فارسی dysphonia یعنی چه

dysphonia


(طب )عدم قدرت تکلم ،اشکال در حرف زدن ،دشوايى
روانشناسى : اواپريشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها