معنی و ترجمه کلمه e-f-t-a (european free trade association به فارسی e-f-t-a (european free trade association یعنی چه

e-f-t-a (european free trade association


اتحاديه تجارت ازاد اروپا،اتحاديه متشکل از کشورهاى انگلستان ،اتريش ،پرتقال ،دانمارک ،سوئد،سويس ،نروژ
قانون ـ فقه : فنلاند که تعرفه گمرکى و سود بازرگانى را در معاملات فيمابين خود از ميان برداشته اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها