معنی و ترجمه کلمه e-hour به فارسی e-hour یعنی چه

e-hour


وقت ستادى
علوم نظامى : وقت مخصوص اجراى عمليات ستادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها