معنی و ترجمه کلمه eagre به فارسی eagre یعنی چه

eagre


موج يا سدخيلى مرتفع
عمران : موج حاصل از جذر و مد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها