معنی و ترجمه کلمه early event time (te) به فارسی early event time (te) یعنی چه

early event time (te)


عمران : زودترين زمان وقوع يک واقعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها