معنی و ترجمه کلمه earned income به فارسی earned income یعنی چه

earned income


درامد تحصيل شده
بازرگانى : درامد حاصله از کار،درامد کسب شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها