معنی و ترجمه کلمه earning yield به فارسی earning yield یعنی چه

earning yield


بازده عوايد
بازرگانى : حاصل عوايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها