معنی و ترجمه کلمه earth excavating به فارسی earth excavating یعنی چه

earth excavating


علوم مهندسى : حفارى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها