معنی و ترجمه کلمه earth resistance به فارسی earth resistance یعنی چه

earth resistance


الکترونيک : مقدار مقاومت زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها