معنی و ترجمه کلمه earthwork به فارسی earthwork یعنی چه

earthwork


پشته خاک ،ختل خاکى ،خاک ريزى ،سنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها