معنی و ترجمه کلمه easy money به فارسی easy money یعنی چه

easy money


پول ارزان ،پول فراوان
بازرگانى : پولى که براحتى بدست ايد،ترکيب نرخ پايين بهره و موجودى فراوان اعتبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها