معنی و ترجمه کلمه eccentricity of the load به فارسی eccentricity of the load یعنی چه

eccentricity of the load


عمران : خروج از مرکزيت بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها