معنی و ترجمه کلمه eccentricity به فارسی eccentricity یعنی چه

eccentricity


لنگى ،گريز يا خروج از مرکز،خروج از مرکز،دورى از مرکز،گريز از مرکز،غرابت ،بى قاعدگى
علوم مهندسى : فرار از مرکز لنگى
عمران : خروج از مرکزيت
معمارى : لنگى
شيمى : خارج از مرکز بودن
نجوم : برون مرکزى
علوم هوايى : خروج از مرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها