معنی و ترجمه کلمه echinite به فارسی echinite یعنی چه

echinite


(ج.ش ).سنگواره خارپوشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها