معنی و ترجمه کلمه ecological realized natality به فارسی ecological realized natality یعنی چه

ecological realized natality


زيست شناسى : زه و زاد بوم شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها