معنی و ترجمه کلمه economic appraisal به فارسی economic appraisal یعنی چه

economic appraisal


بازرگانى : ارزيابى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها