معنی و ترجمه کلمه economic choice به فارسی economic choice یعنی چه

economic choice


بازرگانى : انتخاب اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها