معنی و ترجمه کلمه economic cost به فارسی economic cost یعنی چه

economic cost


بازرگانى : هزينه اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها