معنی و ترجمه کلمه economic friction به فارسی economic friction یعنی چه

economic friction


موانع اقتصادى
بازرگانى : اصطکاک اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها