معنی و ترجمه کلمه economic institutions به فارسی economic institutions یعنی چه

economic institutions


بازرگانى : نهادهاى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها