معنی و ترجمه کلمه economic method به فارسی economic method یعنی چه

economic method


بازرگانى : روش اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها