معنی و ترجمه کلمه economic model به فارسی economic model یعنی چه

economic model


بازرگانى : الگوى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها