معنی و ترجمه کلمه economic plan به فارسی economic plan یعنی چه

economic plan


بازرگانى : برنامه اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها