معنی و ترجمه کلمه economic power به فارسی economic power یعنی چه

economic power


بازرگانى : قدرت اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها