معنی و ترجمه کلمه economic profit به فارسی economic profit یعنی چه

economic profit


بازرگانى : سود اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها