معنی و ترجمه کلمه economic reconstruction به فارسی economic reconstruction یعنی چه

economic reconstruction


نوسازى اقتصادى
بازرگانى : تجديد ساخت اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها