معنی و ترجمه کلمه economic reorganization به فارسی economic reorganization یعنی چه

economic reorganization


بازرگانى : تجديد سازمان اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها