معنی و ترجمه کلمه economic surplus به فارسی economic surplus یعنی چه

economic surplus


بازرگانى : مازاد اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها