معنی و ترجمه کلمه economic variable به فارسی economic variable یعنی چه

economic variable


بازرگانى : متغير اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها