معنی و ترجمه کلمه economic warfare به فارسی economic warfare یعنی چه

economic warfare


جنگ اقتصادى
بازرگانى : مبارزه اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها