معنی و ترجمه کلمه economies of scale به فارسی economies of scale یعنی چه

economies of scale


صرفه جوئى هاى توليد انبوه
بازرگانى : صرفه جوئى هاى مقياس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها