معنی و ترجمه کلمه ectomorphy به فارسی ectomorphy یعنی چه

ectomorphy


کشيده تنى( اکتومورفى)
روانشناسى : کشيده تنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها