معنی و ترجمه کلمه eddy current losses به فارسی eddy current losses یعنی چه

eddy current losses


علوم هوايى : تلفات جريان گردابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها