معنی و ترجمه کلمه edge card به فارسی edge card یعنی چه

edge card


کامپيوتر : يک تخته مدار که داراى قطعات باريک اتصال در طول يک لبه بوده و براى متصل شدن با رابط لبه طراحى شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها