معنی و ترجمه کلمه edge fillet weld به فارسی edge fillet weld یعنی چه

edge fillet weld


علوم مهندسى : جوش نوارى دوره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها