معنی و ترجمه کلمه edge welding به فارسی edge welding یعنی چه

edge welding


علوم مهندسى : جوشکارى دوره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها