معنی و ترجمه کلمه edge zone به فارسی edge zone یعنی چه

edge zone


اطراف لبه
علوم مهندسى : ناحيه لبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها