معنی و ترجمه کلمه educable به فارسی educable یعنی چه

educable


)=educatable(تربيت پذير،تعليم پذير
روانشناسى : اموزش پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها