معنی و ترجمه کلمه educative به فارسی educative یعنی چه

educative


تربيت اميز،معارفى ،فرهنگ بخش ،تربيتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها