معنی و ترجمه کلمه effective beaten zone به فارسی effective beaten zone یعنی چه

effective beaten zone


منطقه ضربت موثر
علوم نظامى : منطقه اى که 82 درصد گلوله ها در ان فرود مى ايد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها