معنی و ترجمه کلمه effective pitch به فارسی effective pitch یعنی چه

effective pitch


علوم هوايى : گام موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها