معنی و ترجمه کلمه effective rainfall به فارسی effective rainfall یعنی چه

effective rainfall


عمران : بارندگى موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها