معنی و ترجمه کلمه effective strength به فارسی effective strength یعنی چه

effective strength


استعداد رزمى موثر
علوم نظامى : استعداد رزمى موجود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها