معنی و ترجمه کلمه effective temperature به فارسی effective temperature یعنی چه

effective temperature


معمارى : دماى موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها