معنی و ترجمه کلمه efficacy به فارسی efficacy یعنی چه

efficacy


اثر،سودمندى ،درجه تاثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها