معنی و ترجمه کلمه efficient allocation of resources به فارسی efficient allocation of resources یعنی چه

efficient allocation of resources


بازرگانى : تخصيص کاراى منابع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها