معنی و ترجمه کلمه efflorescence به فارسی efflorescence یعنی چه

efflorescence


شوره زدگى ،شکوفايى ،شکفتگى ،شوره زنى
معمارى : شکفتگى
شيمى : شکفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها