معنی و ترجمه کلمه effluent به فارسی effluent یعنی چه

effluent


بخارج پخش کننده ،منتشر شونده ،سارى ،فاضل اب ،نهر فرعى ،اب رو
شيمى : سيال خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها