معنی و ترجمه کلمه effluvium به فارسی effluvium یعنی چه

effluvium


جريان( درالکتريسته و نور و مغناطيس)،پخش بخارج ،هواى گرفته و خفه ،استشمام هواى خفه و گرفته
روانشناسى : هاله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها